Subsidie monumentale waterwerken

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland. Per project bedraagt de subsidie ca. 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie gemiddeld ca. 10.000 euro.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).