Subsidie voor onderhoud aan een rijksmonument

Subsidies
Subsidie voor monumentenonderhoud. De regeling bevordert de instandhouding van rijksmonumenten door laagrentende leningen en instandhoudingssubsidies te verstrekken. Iedere eigenaar van een rijksmonument kan in aanmerking komen voor een lening. Bent je eigenaar van een rijksmonument dat volgens de regeling geen woonhuis is dan kom je in aanmerking voor subsidie. Om het beperkte instandhoudingsbudget zo eerlijk mogelijk te verdelen zijn de maximale subsidiabele kosten bepaald op 3% van de herbouwwaarde van het gebouwde monument of zelfstandig onderdeel daarvan. Onder gebouwde monumenten vallen ook kleinere losse bouwwerken als tuinmuren, tuinvazen, bruggen, poorten. Voor een molen zijn de maximale subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald ten hoogste € 60.000. De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

De regeling bevordert de instandhouding van rijksmonumenten door laagrentende leningen en instandhoudingssubsidies te verstrekken.
De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten:

 • Die in redelijke tot goede staat verkeren en in deze staat moeten worden gehouden
 • Die nog niet in een goede staat verkeren en die moeten worden hersteld of waarbij verder verval moet worden voorkomen.

Doelgroep

Iedere eigenaar van een rijksmonument kan in aanmerking komen voor een lening.

Ben je eigenaar van een rijksmonument dat volgens de regeling geen woonhuis is? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. In de regeling staat dat een woonhuis een gebouw is dat in oorsprong geheel of gedeeltelijk voor bewoning is gebouwd, of een ander gebouw dat inmiddels voor meer dan 50% van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is.

Het maakt bij de vraag of een gebouw als woonhuis moet worden aangemerkt niet uit of het een eigen monumentnummer heeft of dat het een zelfstandig onderdeel is van een rijksmonument dat uit meerdere gebouwen bestaat.

Niet als woonhuizen worden aangemerkt:

 • Gebouwen die deel uitmaken van een museum dat is geregistreerd in het Museumregister Nederland
 • Gebouwen die oorspronkelijk gebouwd zijn als kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren.

Professionele organisaties voor monumentenbehoud kunnen voor woonhuizen in hun bezit kiezen uit een lening of subsidie.

Voorwaarden

De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen

 • Zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk

 • Maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar

 • Dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden.

Subsidie

Om het beperkte instandhoudingsbudget zo eerlijk mogelijk te verdelen zijn de maximale subsidiabele kosten bepaald op 3% van de herbouwwaarde van het gebouwde monument of zelfstandig onderdeel daarvan. Onder gebouwde monumenten vallen ook kleinere losse bouwwerken als tuinmuren, tuinvazen, bruggen, poorten.

Voor een molen zijn de maximale subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald ten hoogste € 60.000.
De subsidie bedraagt voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% van de subsidiabele kosten.
Voor groene rijksmonumenten worden de maximale subsidiabele kosten bepaald aan de hand van normbedragen. 

Per categorie en per jaar zijn de volgende budgetten beschikbaar:

 • Archeologische monumenten: € 800.000
 • Groene monumenten: € 8.000.000
 • Gebouwde monumenten: € 54.020.000

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand