Subsidie om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken

Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Fonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap. Je kunt je aanvraag het hele jaar door per e-mail indienen.

Toepassing

Het Blockbusterfonds ondersteunt culturele projecten op twee verschillende manieren:
 • Met een renteloze lening ter financiering van aanvullende marketingactiviteiten die leiden tot een groter en breder publieksbereik en daarmee extra inkomsten genereren. 
 • Een garantiebijdrage waarop achteraf geheel of gedeeltelijk een beroep kan worden gedaan, maar uitsluitend indien de inkomsten van het project tegen de verwachting in zijn achtergebleven bij de afgegeven prognoses.
 • Zowel in combinatie met de lening als met de garantiebijdrage neemt het fonds voor een bepaald bedrag toegangskaarten en/of andere culturele producten af die de BankGiro Loterij ter beschikking stelt aan haar deelnemers.

In je aanvraag geef je aan voor welke van de twee vormen van ondersteuning je in aanmerking wilt komen.

Voorwaarden

Alleen projecten die naar het oordeel van het Blockbusterfonds inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit zijn kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Daarnaast dient het project aan ten minste twee van de volgende drie criteria te voldoen:

 • Het project trekt een groot aantal bezoekers: Bezoekersaantallen zijn afhankelijk van het soort project, maar om een indruk te geven:
  • ​voor een project met een looptijd van meer dan tien weken, gaan we uit van minstens 1.000 betalende bezoekers per dag
  • looptijd van meer dan vier weken: minstens 1.500 betalende bezoekers per dag
  • looptijd tussen één en vier weken: minstens 2.000 betalende bezoekers per dag
  • looptijd van een week of korter: minstens 4.000 betalende bezoekers per dag
 • ​Het project trekt een brede groep bezoekers:
  • ​organisaties die doorgaans een regionaal publiek bereiken, trekken met het project een landelijk publiek.
  • organisaties die doorgaans een landelijk publiek bereiken, trekken met het project ook een internationaal publiek.
 • ​Het project is een nieuw dan wel onderscheidend cultureel initiatief en heeft niet eerder in Nederland plaatsgevonden.

Projecten met een multidisciplinaire aanpak en/of samenwerkingsprojecten verdienen de voorkeur. Ook meerjarige projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Aanvragen

Je kunt je aanvraag het hele jaar door per e-mail indienen via info@blockbusterfonds.nl. Indien je twijfelt of je project wel geschikt is voor ondersteuning door het Blockbusterfonds kun je altijd vooraf schriftelijk of telefonisch contact opnemen voor informeel overleg.

Meesturen

Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende elementen:

 • een beschrijving van het project, inclusief (werk)titel, betrokken kunstdisciplines, locaties en eventuele samenwerkingspartners;
 • een toelichting waaruit blijkt dat het project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit is en voldoet aan ten minste twee van de drie criteria die het Blockbusterfonds stelt.
 • ​bezoekersprognose die inzage geeft in aantallen en herkomst publiek (regionaal, landelijk, internationaal), onderbouwd met benchmarks en gegevens van vergelijkbare eerdere activiteiten;
 • een marketing- en communicatieplan.
 • een gespecificeerde begroting;
 • een dekkingsplan, met specificatie van inkomsten uit kaartverkoop, horeca, merchandising en business-to-business activiteiten, de inbreng
 • van organisatoren en eventuele samenwerkingspartners en toezeggingen van fondsen, overheden, bedrijven en andere financiers;
 • een specificatie van de gewenste ondersteuning door het Blockbusterfonds: een lening in combinatie met afname van toegangskaarten of
 • een garantiebijdrage in combinatie met afname van toegangskaarten;
 • een voorstel voor culturele producten (toegangskaarten of anderszins) die door de BankGiro Loterij worden afgenomen.
 • ​NAW-gegevens van de aanvragende organisatie en contactpersonen;
 • kort track record van de aanvragende organisatie;
 • een omschrijving van de eventuele samenwerking met partners;
 • een kopie van de ANBI-beschikking (Belastingdienst) van de aanvragende organisatie.

 

Relevante links