Subsidie onderwijs en zorg voor doven in ontwikkelingslanden en Nederland

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek, verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en aanschaf van programma’s en hulpmiddelen. Daarnaast richt het fonds zich op het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze doelgroep gerelateerde organisaties, waaronder begrepen audiologische centra en welzijnsstichtingen en projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten. Circa 80% van de verstrekte subsidies wordt besteed in ontwikkelingslanden, de rest in Nederland. Per jaar is er ca. € 798.056 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

 • Financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen, verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en aanschaf van programma`s en hulpmiddelen
 • Inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze doelgroep gerelateerde organisaties met speciale aandacht voor christelijke organisaties, waaronder ondermeer begrepen audiologische centra en welzijnsstichtingen
 • Opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten

Doelgroep

Projecten en organisaties die zich richten op doven in binnen- en buitenland.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • Doelstelling en doelgroep van project komen overeen met die van de Stichting Vrienden van Effatha
 • Draagt bij aan de structurele verbetering van de positie van doven
 • Project past in christelijke levensvisie van de Stichting Vrienden van Effatha
 • Project heeft geen uitgesproken commerciële of politieke doelstelling
 • Aanvraag kan ingediend worden door particulier of via een rechtspersoonlijkheidbezittende organisatie
 • Project kan geëvalueerd worden
 • Aanvrager is betrokken bij het initiatief
 • Aanvraag is levensvatbaar en gericht op continuïteit
 • Aanvrager is betrouwbaar

Restricties

 • Projecten gericht op individuele hulpverlening.
 • Projecten gericht op mensen zonder auditieve en communicatieve beperking.
 • Initiatieven die uit reguliere middelen betaald kunnen worden.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 798.056 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand