Subsidie ontwikkelingswerk Afrika

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en charitatieve projecten die zich richten op bestrijding van armoede op plekken in de wereld waar de nood hoog is, waarbij het verstrekkende fonds een geografische focus heeft op de allerarmste landen en regio's in Afrika.

Toepassing

Subsidie voor organisaties en en charitatieve projecten in Afrika.

Werkgebied

Geografische focus op Afrika (allerarmste landen c.q. regio's)

Voorwaarden

  • Steun moet 100% en direct ten goede komen aan het charitatieve project
  • Geografische focus op Afrika (allerarmste landen c.q. regio's)
  • Land of regio moet politiek stabiel zijn
  • Initiatiefnemer (persoon of organisatie) van het project bij voorkeur afkomstig uit Twente of de Veluwe
  • Project monitoren door persoonlijk contact en rapportage initiatiefnemer
  • Altijd oog houden voor ad hoc projecten waarbij (urgente) humanitaire hulp direct noodzakelijk is

Aanvragen

Schriftelijk. 

Relevante links