Subsidie palliatieve zorg

Subsidies

Subsidie voor netwerken voor palliatieve zorg , of specifiek voor kinderpalliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg om een interventie in de praktijk te implementeren en om deel te nemen aan het daarbij behorende onderzoek. De resultaten van de subsidieoproep moeten bijdragen aan beter inzicht in welke interventies kunnen worden ingezet en welke effecten zij hebben op de kwaliteit van leven van de patiënten. Per project kan er maximaal 75.000 euro worden aangevraagd, in totaal is er 7,5 miljoen euro beschikbaar.