Subsidie projecten kansarme kinderen, met name in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op kansarme kinderen, gericht op het bieden van toekomstperspectief en/of betere leefomstandigheden. De voorkeur van het fonds ligt bij projecten in de opstartfase. Het fonds is wereldwijs actief, maar projecten in ontwikkelingslanden zijn op dit moment in de meerderheid. Jaarlijks is er ca. 15.000 tot 20.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het fonds ondersteunt kansarme mensen wereldwijd om hun toekomstperspectief te verbeteren en / of hun levensomstandigheden te ontwikkelen.

Het fonds richt zich hierbij met name op initiatieven gericht op kinderen of jongeren, waar meer mensen tegelijk profijt van hebben en die gericht zijn op een duurzaam en langdurig bestaan.

De financiële ondersteuning heeft vooral betrekking op de opstartfase, omdat deze periode voor projecten echt het verschil maakt in de ogen van het fonds. Zodra de organisatie en de financiën zijn gestabiliseerd, trekt het fonds zich terug. De duur van de ondersteuning is daarom altijd beperkt.

Een ander belangrijk punt is de betrokkenheid van de lokale bevolking bij elk project, waarbij het verstrekkende fonds de mening is toegedaan dat een project ten goede moet komen aan de lokale economie.

Werkgebied

Wereldwijd.
Tot heden hebben de onderstende projecten vooral betrekking op projecten in ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

  • Zie boven
  • Ondersteuning van projecten altijd direct, zonder tussenkomst van derden
  • Donaties van het fonds moeten niet worden gebruikt om "gaten op te vullen" of om zich aan te sluiten bij een aantal reeds bestaande financiers
  • Als het fonds bij uitzondering een individu zou steunen, gebeurt dit alleen bij een leningconstructie. med eom misbruik te voorkomen

Subsidie

Jaarlijks is er tussen de 15.000 en 20.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt een eigen aanvraag indienen per e-mail.

Relevante links