Subsidie restauratie, renovatie en inrichting cultureel erfgoed

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965). Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het ondersteunen van een bijzonder onderdeel van de restauratie. De te ondersteunen projecten zijn redelijk breed. De in het verleden verstrekte subsidies liggen tussen de € 2500 en € 50.000 per gehonoreerde aanvraag, gebaseerd op de in het verleden verstrekte subsidies. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Ondersteunt projecten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).

Ondersteunde projecten
De ondersteunde projecten zijn redelijk breed van omvang. Van een subsidie voor onderzoek en het schrijven van een biografie, een publicatie over stadsvernieuwing en een multidisciplinair project tot de restauratie van een synagoge en de herinrichting van een entree.

Werkgebied

Regio Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Subsidie

De verstrekte subsidies liggen tussen de € 2500 en € 50.000 per gehonoreerde aanvraag, gebaseerd op de in het verleden verstrekte subsidies.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
  • IBAN rekeningnummer
  • Calculatieformulier (zie bijlagen)
  • Motivatiebrief
  • Kopie statuten jaarverslag en meest recente jaarrekening
  • Projectplan/concept
  • Projectbegroting en dekkingsplan
  • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
  • Restauraties hebben (een extra calculatieformulier met twee tabbladen, een voor Rijksmonumenten en een voor roerende monumenten)