Subsidie voor restauratie gebouwen met een culturele of maatschappelijke bestemming en voor culturele en maatschappelijke organisaties

Subsidies,
Fondsen
Het financieel ondersteunen van aankopen en restauraties, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren of stichten van gebouwen met een beoogde culturele bestemming, zoals musea, culturele instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast richt het fonds zich o.a. op het financieel ondersteunen van maatschappelijke en culturele organisaties en projecten en onderzoek, waaronder ziekenhuizen, theaters, musea en maatschappelijke instellingen. Per jaar is er ca. € 2.110.503 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het fonds richt zich op de onderstaande activiteiten:

 • Het restaureren en/of aankopen van monumentale en anderszins cultureel van belang zijnde gebouwen
 • Het aankopen of stichten van gebouwen met een (beoogde culturele of maatschappelijke bestemming, zoals musea en ziekhuizen)
 • Het verlenen van financiële steun aan derden bij het restaureren, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren en/of stichten van gebouwen zoals hiervoor bedoeld
 • Het steunen van maatschappelijk of cultureel nuttig werk en onderzoek

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Amsterdam UMC
 • Artis Natura Magistra
 • Internationaal Theater Amsterdam
 • Rijksmuseum Muiderslot
 • Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
 • Stichting Contacthond
 • Fonds Slachtofferhulp

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovengenoemde activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 2.110.503 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Per brief, gericht aan het bestuur.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand