Subsidie tienermoeders

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van vrouwen tot 23 jaar die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De ondersteuning bestaat uit tijdelijke financiële en praktische ondersteuning. De maximale bijdrage is € 750.

Toepassing

Ondersteunen van vrouwen tot 23 jaar die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De ondersteuning bestaat uit tijdelijke financiële en praktische ondersteuning, bijvoorbeeld om een woonruimte en de babyuitzet te regelen.

De financiële hulp is bedoeld om de zelfredzaamheid van de jonge vrouw te bevorderen.

Doelgroep

Jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een noodsituatie waarbij de zelfredzaamheid in het geding is
  • De aanvraag moet betrekking hebben op eenmalige individuele financiële hulp
  • De aanvrager moet aantoonbaar in Nederland verblijven

Subsidie

De maximale bijdrage is € 750.

Aanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden door professionele hulpverlenende instellingen.

Ook de uitbetaling van giften geschiedt aan de aanvragende instelling, opdat het geld daadwerkelijk wordt aangewend voor het overeengekomen doel. Daarbij wordt de aanvrager gewezen op het feit dat de hulp van het fonds eenmalig is en dat er vervolgmaatregelen moeten worden genomen om herhaling van de problematiek te voorkomen.