Subsidie verbetering gezondheidszorg: landelijke projecten en lokale projecten op het gebied van zorg en welzijn

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg. Er zijn twee soorten subsidies beschikbaar. Landelijke projectsubsidies voor (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor kleine buurtgerichte en lokale activiteiten gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. De subsidie voor landelijke projecten is afhankelijk van de aanvraag. Voor landelijke subsidie is het subsidiebedrag afhankelijk van de aanvraag. Voor kleinschalige initiatieven bedraagt de subsidie maximaal € 35.000. Per jaar is er ca. € 1.000.066 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Toepassing

Er zijn twee soorten subsidies mogelijk.

Landelijke projectsubsidies
Subsidies voor (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen.
Hierbij kan het gaan om o.a. het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen.
Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Kleine lokale projecten
Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio’s van het fonds (zie werkgebied).
Hierbij kan het gaan om initiatieven die zijn gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. 

Werkgebied

Landelijke projecten
Nederland.

Kleine lokale projecten
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Flevoland, Overijssel en Drenthe.

Doelgroep

Landelijke projecten
(Zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen, etc.

Kleine lokale projecten
Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Landelijke projecten

 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak onder relevante zorgverleners
 • Het project is innovatief (baanbrekend of vernieuwend) en levert aantoonbare verhoging van de kwaliteit van leven en/of zorg
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen
 • Bij voorkeur is er sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw, of het wijzigen van een bestaand zorgproces, dient dit na afloop inpasbaar te zijn in bestaande richtlijnen, zorgstructuren en zorgfinanciering
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief breder kan worden geïmplementeerd
 • Het project kent een eenmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar

Kleine lokale projecten

 • Het project betreft overige zorg/welzijn initiatieven waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt en waarnaar aantoonbare behoefte of vraag is
 • Het project heeft de focus op gezondheid, bewustwording of activatie
 • Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en/of een maximale looptijd van 1 jaar
 • voorkeur is er sprake van cofinanciering en/of eigen bijdrage

Restricties

Het fonds ondersteunt geen:

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen
 • Een inrichting- of (ver)bouwproject, lidmaatschap of licentiegelden;
 • Commerciële productontwikkeling;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo, Wlz en Zvw
 • Project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan

Subsidie

Per jaar is er ca. € 1.000.066 subsidie beschikbaar.

Landelijke projecten
Afhankelijk van de aanvraag.

Kleine lokale projecten
Voor kleinschalige initiatieven bedraagt de subsidie maximaal € 35.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier vervolgens samen met de bijlagen naar het fonds mailen.

Let op
Er zijn verschillende aanvraagformulieren voor projectsubsidies en kleine initiatieven.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand