Subsidie vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is.

Fonds op Naam

Het Andries Haanstra Fonds is een Fonds op Naam van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.