Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. 

Toepassing

Het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.

Ook is er aandacht voor het beschermen en bewaren van de Friese cultuur.