Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en het instant houden van cultuurhistorische monumenten, waaronder Nederlandse buitenplaatsen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van maatschappelijke organisaties en projecten met name op het gebied van monumentenzorg en het in stand houden van cultuurhistorische monumenten, waaronder buitenplaatsen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder op het gebied van monumentenzorg, cultuurhistorische monumenten en Nederlandse buitenplaatsen.

Aanvragen

Schriftelijk.

Relevante links