Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten op het gebied van astma, reuma, nierlijden, bescherming van wildlife en ontwikkelingshulp in binnen- en buitenland.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van o.a.:

  • (Hoog)bejaarde behoeftigen, zonder onderscheid van kunnen of godsdienst
  • Blinden, slechthorenden en meervoudig gehandicapten
  • Wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek
  • Behandeling van veelal chronische patiënten op het gebied van astma, reuma, nierlijden in binnen- en buitenland
  • Bescherming van wildlife
  • Ontwikkelingshulp

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op een van de bovenstaande activiteiten
  • De aanvrager is een rechtspersoon
  • De aanvrager moet te kwalificeren zijn als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, een Sociaal Belang Behartigende Instelling of hiermee vergelijkbaar.

Aanvragen

Zie schriftelijk.

Relevante links