Subsidie voor beeldende kunst in Rotterdam

Fondsen

Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Rotterdam, met een voorkeur voor de periode tussen de beide wereldoorlogen.

Toepassing

Stimuleert beeldende kunst in Rotterdam, met een voorkeur voor de periode tussen de beide wereldoorlogen.