Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden, waarbij tegelijkertijd de ervaring van bezoekers van het gebied verbeterd moet worden. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij/zij dan zou kunnen zien te beschermen, of een gebied beschermen door ervoor te zorgen dat paden, waterwegen en/of bijbehorende informatie / educatie bezoekers ervan weerhoudt fragiele habitats te beschadigen of kwetsbare wilde dieren te verstoren. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per aanvraag en je kunt gedurende de aanvraagperiode van een maand online een aanvraag indienen.

Toepassing

Subsidie voor projecten van non-profit instellingen gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden. Hierbij is het belangrijk dat het project een band heeft met natuurliefhebbers, en dat het project mede betrekking heeft op praktische instandhoudingswerkzaamheden.

Aangezien het verstrekkende fonds geld inzamelt via de Europese outdoor-industrie is het fonds van mening dat instandhoudings- en herstelwerkzaamheden hand in hand moeten gaan met een verantwoord gebruik van de natuurgebieden waarvan wij allen genieten. Projectaanvragen moeten daarom een specifiek verband vertonen met de buitensportliefhebber (zoals wandelaars, fietsers, kajakkers, bergbeklimmers, vogelaars of ontdekkingsreizigers enz).

Dit is eerder bedoeld als een positieve dan als een beperkende focus en kan zowel het verbeteren van de ervaring van de bezoeker in een gebied inhouden als het beschermen van een gebied tegen eventuele nadelige gevolgen veroorzaakt door de bezoeker. Het zal projecten zeer relevant maken voor degenen die bijdragen aan de financiering ervan. 

Doelgroep

Non-profit instellingen.

Werkgebied

Wereldwijd, behalve in Noord-Amerika (VS en Canada)

Voorwaarden

 • Beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur" gebieden (10 punten)
  Het fonds definieert "natuur" gebieden als niet-stedelijke omgevingen en ecosystemen die zich in een zo natuurlijk mogelijke staat bevinden, gezien de ligging en het gebruik van het gebied. Dit kunnen bijvoorbeeld heidevelden, heuvels, bergen, kusten, rivieren, bossen, grasland, veengebieden en oceaangebieden zijn. Sleutel"-soorten, -habitats of -ecosystemen worden hier gedefinieerd als soorten, habitats of ecosystemen die bedreigd worden, een "sleutelfunctie" vervullen, of indicatoren zijn voor de gezondheid van het ecosysteem in ruimere zin. Het project moet de belangrijkste bedreigingen voor de soorten, habitats of bredere ecosystemen identificeren en aanpakken, en aangeven hoe het deze zal beschermen en/of verbeteren. Innovatieve oplossingen voor "oude" problemen zijn bijzonder welkom
   
 • Aandacht voor de behoeften van de buitensportliefhebber (10 punten)
  Het project moet de ervaring van openluchtenthousiasten verbeteren en de geïdentificeerde soorten, habitats of bredere ecosystemen beschermen tegen negatieve gevolgen van hun bezoeken. Projecten kunnen bijvoorbeeld de ervaring van een bezoeker verbeteren door een bedreigde soort die hij/zij dan zou kunnen zien te beschermen, of een gebied beschermen door ervoor te zorgen dat paden / rotswanden / waterwegen en/of bijbehorende informatie / educatie bezoekers ervan weerhoudt fragiele habitats te beschadigen of kwetsbare wilde dieren te verstoren.

  Extra punten worden gegeven voor innovatieve oplossingen voor "oude" problemen, vooral als deze kunnen worden overgedragen op andere geografische gebieden!

Indien het beoordeelde project in dit stadium opbovenstaande twee punten minder dan 12 punten behaalt, zal het niet verder in de aanvraagprocedure worden behandeld.

Projectresultaten
Je aanvraag moet drie gemakkelijk aanwijsbare en meetbare resultaten bevatten om aan te tonen hoe het project de bovengenoemde kwesties zal aanpakken. Zij moeten betrekking hebben op:

 • Instandhoudingsmaatregelen gericht op specifieke problemen en onderliggende oorzaken (5 punten)
  Wat zijn de geïdentificeerde bedreigingen voor de soort / de habitat / het ecosysteem? Wat zijn de gevolgen van deze bedreigingen? Hoe zullen deze bedreigingen worden geëlimineerd, verlicht of beter beheerd? Hoe zal de habitat / het ecosysteem worden beschermd, verbeterd of hersteld? Hoe zal het project de gewenste resultaten opleveren? Hoe zal de ervaring voor de lokale gemeenschap, de bezoekers en de habitat op lange termijn worden verbeterd?

  Opgelet: projecten MOETEN praktische instandhoudingswerkzaamheden op het terrein omvatten, zoals het planten van bomen, het verwijderen van invasieve soorten, maatregelen tegen stroperij, herstel van habitats, enz.
   

 • Betrokkenheid / betrokkenheid van de lokale bevolking (5 punten)
  Voor de duurzaamheid van een project is het van vitaal belang dat de plaatselijke bevolking ten volle bij het project wordt betrokken. Als de plaatselijke gemeenschappen en ook de belangengemeenschappen niet bij het project worden betrokken, bestaat de kans dat zij geen behoefte of verlangen voelen om ervoor te zorgen dat het goede werk dat is begonnen, in de toekomst wordt voortgezet. Als er gespecialiseerd werk moet worden verricht, kan het uiteraard nodig zijn deskundigen ter zake in te schakelen, maar waar mogelijk zal de plaatselijke gemeenschap bij de projecten worden betrokken, zodat zij eigenaar wordt van het project en de resultaten ervan en tijdens en na het project bijdraagt tot hun levensonderhoud.
   

 • Educatie en communicatie (5 punten)
  Educatie en communicatie moeten zowel op de lokale gemeenschappen als op de bezoekers gericht zijn. Educatie moet inhouden dat er wordt gecommuniceerd over verantwoorde manieren om van het projectgebied te genieten, suggesties over hoe bezoekers en lokale bevolking bedreigingen voor de soort, de habitat of het ecosysteem kunnen verminderen, en manieren waarop zij kunnen helpen de biodiversiteit van het projectgebied te beschermen. Hoe zul je de potentiële bezoekers van het gebied effectief bereiken en met de plaatselijke gemeenschap communiceren, en hoe zal dit proces worden voortgezet nadat de financiering van het project door het fonds is beëindigd?
  Opgelet: EOCA zal geen projecten in overweging nemen die voor 100% gebaseerd zijn op educatie.
   

 • Hoe je project bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering (5 punten)
  Dit kan bijvoorbeeld het herstel, de instandhouding en de bescherming inhouden van habitats en ecosystemen die koolstof opslaan en/of vastleggen.

Projecten moeten ook:

 • Meetbaar en tijdgebonden zijn (5 punten)
  De werkzaamheden moeten gedurende de looptijd (maximaal 24 maanden) duidelijke en meetbare effecten hebben. Welke indicatoren kunnen worden gemeten om de impact aan te tonen? Bijvoorbeeld, als er een opleiding wordt gegeven, hoe zal dan het succes daarvan worden gemeten? Als antistroperijmaatregelen worden gebruikt, hoe wordt dan de doeltreffendheid daarvan beoordeeld?
  Enkele voorbeelden van meetbare en tijdgebonden resultaten: 'aantal' bomen planten tegen 'datum'; 'aantal' meters pad aanleggen/herstellen tegen 'datum'; 'aantal' opruimingen/verwijdering van invasieve soorten uitgevoerd over 'aantal' dagen en over 'aantal' hectaren en 'aantal' 'locaties'; 'aantal' workshops uitvoeren tegen 'datum'; minstens 'aantal' vrijwilligers/lokalen die 'projectdoelen' uitvoeren over 'aantal' dagen.
   
 • Zorg voor een nalatenschap (5 punten)
  De gunstige effecten van het project moeten ook na de duur van het project blijven voortduren. Welke processen zullen worden opgezet om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden die zijn gestart op de lange termijn zullen worden gecontroleerd en beheerd? Hoe zal het project de bestaansmiddelen van de lokale bevolking of de lokale economie zowel tijdens als na het project ten goede komen?

Restricties

Onderstaande projecten komen niet voor ondersteuning in aanmerking:

 • Projecten in stedelijke gebieden
 • 100% gemeenschapsprojecten of sociale projecten
 • 100% onderzoek / PhD's / MSC's / expedities / deelname aan conferenties
 • 100% onderwijsprojecten
 • Bouw projecten
 • Installatie van alternatieve energie
 • Alternatief / duurzaam vervoer
 • Afvalbeheerprojecten (tenzij in verband met een schadelijk effect op de plaatselijke biodiversiteit / educatie van recreatieve gebruikers van het gebied). Dit omvat recycling/verbrandingsprojecten van de plaatselijke gemeenschap.
 • Dierenwelzijn en rehabilitatie van dieren in gevangenschap

Het fonds zal ook geen projecten steunen:

 • Die partijpolitiek zijn of verband houden met religieuze groeperingen
 • Ter dekking van algemene overheadkosten, onderhoudskosten of salarisbetalingen
 • Die de aankoop van gebouwen nastreven
 • Gewelddadige of illegale acties bevorderen
 • Waarbij gelobbyd wordt bij regeringen / campagne wordt gevoerd over milieukwesties

Subsidie

Maximaal € 30.000 per aanvraag.

Aanvraag

Online, via de website van het fonds (zie links).
Je kunt de aanvraag alleen indienen binnen de aanvraagperiode.

Let op
Het fonds vraag je een duidelijke en beknopte aanvraag in te sturen, met duidelijk vermelde doelen, doelstellingen, methoden en resultaten.
Het fonds heeft namelijk zeer klein team met veel aanvragen te lezen.

Meesturen

 • Een kopie van documenten waaruit blijkt dat je organisatie is geregistreerd, zonder winstoogmerk
 • Referenties
 • Begroting
 • Als u dankzij een subsidie van het fonds toegang krijgt tot een gelijkwaardige financiering of tot verdere financiering uit een andere bron, vermeldt u dit dan ook in je aanvraagformulier
 • Korte documenten (2-3 pagina's, niet meer!) met enkele afbeeldingen van het projectgebied en waarop het probleem te zien is, alsmede een kaart van waar het zich allemaal bevindt, zouden ook zeer nuttig zijn!

Relevante links