Subsidie voor bevolkingsgroepen in arme landen op het gebied van natuur, educatie en werkgelegenheid

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de ontwikkeling van bevolkingsgroepen in arme landen op het gebied van natuur, educatie en werkgelegenheid.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten voor kansarmen in de landbouw en veeteelt sector op het gebied van bestrijding van armoede, voeding en hygiëne en educatie

Natuur
Een levensvatbare natuur, gebaseerd op een gezond evenwicht tussen water en beplanting, waardoor het fundament voor economische ontwikkeling en groei gelegd wordt.