Subsidie voor bevolkingsgroepen in arme landen op het gebied van natuur, educatie en werkgelegenheid

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op de ontwikkeling van bevolkingsgroepen in arme landen op het gebied van natuur, educatie en werkgelegenheid.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten voor kansarmen in de landbouw en veeteelt sector op het gebied van bestrijding van armoede, voeding en hygiëne en educatie

Natuur
Een levensvatbare natuur, gebaseerd op een gezond evenwicht tussen water en beplanting, waardoor het fundament voor economische ontwikkeling en groei gelegd wordt.

Educatie en infrastructuur 
Educatie en een basale infrastructuur om volgende ontwikkelingsstappen mogelijk te maken, zoals de productiviteit van landbouw en veeteelt, bosbouw en groenteteelt en handel in agrarische producten.

Voorwaarden

  • Initiatieven moeten leidend zijn in dan wel bijdragen aan de economische ontwikkeling van potentieel kansrijke gebieden
  • Het fonds gaat voor grote ideeën die op een gecontroleerde manier kunnen worden uitgevoerd
  • Projecten die het fonds ondersteunt, moeten geplaatst kunnen worden in een op de lange termijn stabiele en gecontroleerde omgeving, op niet te grote afstand van bevolkingscentra om handel en logistiek te faciliteren
  • Om succesvol te kunnen zijn moeten de projecten niet alleen door lokale bewoners omarmd en uitgevoerd worden, maar ook in leven kunnen worden gehouden
  • Het fonds streeft een optimaal sociaal rendement na
  • De resultaten moeten repliceerbaar en schaalbaar zijn, oftewel, de lokale bevolking moet de resultaten kunnen zien en de aanpak moet eenvoudig en haalbaar genoeg zijn om te kunnen kopiëren

Aanvragen

Ondersteuning van projecten door het fonds gebeurt allen op uitnodiging.