Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning  van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief tentoonstellen van kunst en ondersteuning van musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken.

Toepassing

Ondersteuning van onderzoek naar beeldende kunst, ondersteuning van musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken en een actief ondersteuningsbeleid bij museale collecties, bij de samenstelling van exposities en kunst (-historische) publicaties.

Ook richt het fonds zich op de bevordering van behoud van kunst in Nederland en het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties. Daarnaast hoort het actief tentoonstellen van kunst tot het doel van het fonds. Ook algemene doelen kunnen door het fonds worden ondersteund.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten.

Restricties

Alleen aanvragen die met beeldende kunst na 1825 verband houden, zullen in behandeling worden genomen. Het accent ligt op schilder- en beeldhouwkunst uit de periode 1850-1950.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).