Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning  van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief tentoonstellen van kunst en ondersteuning van musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken. Er is jaarlijks ca. € 100.000 euro aan subsidie beschikbaar. De subsidie is aan te vragen via een online aanvraagformulier. 

Toepassing

De Stichting Gifted Art heeft als doel de bevordering van behoud van kunst in Nederland en het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties. Daarnaast hoort het actief tentoonstellen van kunst tot het doel van Gifted Art. 

De stichting ondersteunt o.a.:

 • Kunsthistorisch onderzoek
 • Boeken en publicaties
 • Tentoonstellingen
 • Verwerven en beheren schilderijen en andere kunstvoorwerpen
 • Bruikleen (eventueel door aankoop van kunstwerken ten behoeve van bruikleen)
 • Andere goede doelen stichtingen

Doelgroep 

Musea, onderzoeksinstituten en andere goede doelen stichtingen. 

De Stichting wil laagdrempelig zijn en kleinere instellingen genieten een zekere voorkeur.

Werkgebied

Nederland. 

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet betrekking hebben op bovengenoemde activiteiten.

Restricties

 • Alleen aanvragen die met beeldende kunst na 1825 verband houden, zullen in behandeling worden genomen. Het accent ligt op schilder- en beeldhouwkunst uit de periode 1850-1950.

Subsidie 

Er is jaarlijks ca. € 100.000 euro aan subsidie beschikbaar. 

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand