Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de aanvrager zelfstandig wordt geworven. In 2019 is 475.000 euro beschiknaar.