Subsidie voor bouwprojecten in derde wereld landen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van bouwprojecten in derdewereldlanden van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden. Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de aanvrager zelfstandig wordt geworven. In 2019 is 475.000 euro beschiknaar.

Toepassing

Het leveren van een bijdrage aan de armoedebestrijding en aan het verbeteren van het welzijn van de lokale bevolking door het starten en ondersteunen van programma's en projecten, vooral op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, bouw, werkgelegenheid en ondernemerschap.

  • Het initiëren, stimuleren, steunen en uitvoeren van charitatieve projecten en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde financiële middelen
  • Het steunen en/of uitvoeren van sociaal maatschappelijke projecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de locale bevolking in focuslanden
  • Het steunen en/of uitvoeren van activiteiten gericht op het overdragen van kennis, zodat met deze verworven kennis zelf activiteiten worden verricht om zelfstandig te kunnen voorzien in de levensbehoefte
  • Het doen van uitkeringen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke instellingen of algemeen nut beogende instellingen in binnen- of buitenland

Daarnaast heeft het fonds altijd oog voor adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden.

Werkgebied

Het fonds richt zich op zogenaamde focuslanden.
Op basis van een aantal criteria zijn de landen geselecteerd ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië.

Voorwaarden

  • De aanvraag heeft betrekking op een land ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië 
  • De aanvraag heeft betrekking op huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap in landen ten zuiden van de denkbeeldige lijn Kenia - Namibië
  • Indien van toepassing kan de aanvraag eventueel ook betrekking hebben op adhoc projecten waarbij de (urgente) humanitaire hulpverlening op korte termijn moet plaatsvinden

Subsidie

Afhankelijk van het project.
Bij projectaanvragen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat circa 25 tot 30% van de kosten door de aanvrager zelfstandig wordt geworven.

In 2019 is 475.000 euro subsidie begroot, waarvan ca. 25.000 euro nog vrij te besteden.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Projectplan
  • Realistische begroting
  • Toelichting op verwachte resultaten

In de beoordeling zijn realistische begrotingen, verwachte resultaten en duurzaamheid belangrijke items.
Verder wordt gekeken naar werkgelegenheid en onderwijsmogelijkheden onder andere door het inzetten van onervaren medewerkers onder begeleiding van ervaren teamgenoten met kennisoverdracht als doel.