Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie voor buurtgerichte cultuurprojecten in die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven in een wijk.
Uitgangspunt is met buurtcultuur werk te maken van nieuwe beelden en plannen voor de eigen leefomgeving.

Interessant is de brede verscheidenheid aan culturele projecten die mogelijk zijn binnen deze subsidie. Van community-art projecten en muziekproducties tot multidisciplinair projecten, educatieve projecten en festivals.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Op jaarbasis is er 200.000 subsidie beschikbaar.
De gemiddelde bijdrage per project bedraagt gemiddeld 4500 euro.

Aanvragen

Online, via de website van de vestrekker (zie links).

Advies
Advies nodig bij planontwikkeling of subsidie aanvraag? Neem contact op met Kunstloc Brabant via joosje.duindam@kunstlocbrabant.nl