Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars.

Doelgroep

Rechtspersonen werkzaam in de podiumkunsten, de media alsmede entertainmentsector genieten de voorkeur. 

Voorwaarden

  • Alle aanvragen moeten direct of indirect de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerend kunstenaars verbonden aan het kunstenforum ten doel te hebben. 
  • Aanvragen dienen een duidelijke omschrijving in te houden van een beoogd project of activiteit. Een nauwkeurige, realistische begroting van kosten en eventuele inkomsten dient het voorstel te begeleiden. Aangegeven dient te worden of en in hoeverre beroep wordt gedaan op overige financiers.
  • Toegelicht dient te worden in hoeverre een beoogd project of activiteit beantwoordt aan (wijd)verbreide verlangens of behoeften van uitvoerend kunstenaars. Indien het draagvlak voor project of activiteit breder is dan dat van de aanvrager zelve dient dat te worden aangegeven.
  • De verdeling van de toegekende gelden tussen de vergoedingen voor de uitvoerende kunstenaars en de overige kostenposten, dient billijk te zijn. 
  • Het Fonds dient in de publiciteit als subsidiënt te worden vermeld.  

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie link).

Let op
Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar tijdens de aanvraagperiode(n).!

Relevante links