Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. Dit jaar kan de subsidie worden aangevraagd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars.

Doelgroep

Dit jaar kan zowel door rechtspersonen als privépersonen worden aangevraagd. Zolang ze kunnen aantonen in de afgelopen twee jaar werkzaam te zijn geweest als professioneel uitvoerend kunstenaar;

Voorwaarden

  • Aanvragen moeten in het Nederlands geschreven zijn
  • Er kan alleen aangevraagd worden voor projecten waarbij minstens één uitvoerende kunstenaar optreedt
  • De begroting dient te worden ingediend volgens het standaard format (zie bijlagen)
  • Gages mogen niet gecompenseerd worden met een eigen bijdrage

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting. 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).
Alle bijlagen dienen als PDF te worden geupload

Meesturen

  • Format begroting (zie links)
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Communicatieplan
  • Uittreksel KVK of bewijs van dienstverband bij een bedrijf in de culturele sector
  • Statuten (indien van toepassing)

Let op
Het aanvraagformulier is alleen beschikbaar tijdens de aanvraagperiode(n).!

Relevante links