Subsidie voor culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling en het ondersteunen van natuurlijke personen wanneer deze te maken krijgen met buitengewone kosten door studie, ziekte of andere oorzaken.

Toepassing

Het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling.

Daarnaast richt het fonds zich op het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan natuurlijke personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor betreffende personen dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning. 

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Het bestuur streeft bij haar beoordelingen een ‘redelijke’ verdeling na tussen bijdragen aan projecten met een charitatief, een cultureel, een sportief dan wel een studiekarakter.
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt door het bestuur onder meer meegewogen het belang dat de naamgevers van het fonds hechtten aan de mogelijkheid voor iedereen tot actieve participatie en ontplooiing in de samenleving

Subsidie

Er is jaarlijks ca. € 50.000 beschikbaar voor subsidie.
De bijdragen van de stichting zijn over het algemeen van bescheiden omvang (tot € 5.000,-). 

Aanvragen

Schrijftelijk.

Bij bijdragen boven € 1.000,- worden ontvangers gevraagd om een verantwoording van het projectverloop; bij kleinere bijdragen wordt hier niet specifiek om gevraagd.