Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideëele of sociale strekking en het verlenen van inanciële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen of door het fonds worden gerealiseerd.

Werkgebied

Regio Eemsmond.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Statuten
  • Inschrijving Kamer van Koophandel
  • Meest recente jaarrekeningen (indien aanwezig de begroting voor het komende boekjaar)
  • Uitgebreide projektomschrijving
  • Begroting van het projekt,alsmede een overzicht van die instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend
  • Opgave van reeds toegezegde bedragen en namen van de betrokken instellingen en/of personen
  • Naam,tel.nr. en e-mailadres van één of meer contactpersonen

Relevante links