Subsidie voor duurzame initiatieven die plaatsvinden in Nederland

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Ondersteuning van duurzame initiatieven in Nederland met een bijdrage van maximaal € 2.500,- per project.

Toepassing

Subsidie voor duurzame initiatieven die plaatsvinden in Nederland. Het duurzame initiatief geeft aandacht aan natuur en milieu en sociaal maatschappelijke waarden.

Voorwaarden

Projecten moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Bijdragen aan duurzaamheid op het snijvlak van ecologie, met een sociaal maatschappelijke component
  • Ondersteunen kwetsbare groepen in onze samenleving
  • Hebben een maatschappelijke uitstraling en zetten anderen ook aan tot duurzaam gedrag
  • Vernieuwend van karakter
  • Plaatsen het logo van het Pure Energie Fonds op hun eigen website wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd
  • Gaan akkoord met publicatie op de website van het fonds
  • Het gaat dom een duidelijk identificeerbaar project dat professioneel gemanaged wordt, wat natuurlijk ook door vrijwilligers professioneel gedaan kan worden

Subsidie

Maximaal € 2.500,- per aanvraag.

Aanvragen

Via digitaal aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).