Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten die de Achterhoek versterken

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten op het gebied van natuur, landschap, water en milieu, cultuurhistorie, land en tuinbouw, toerisme en recreatie en leefbaarheid in de Achterhoek.

Toepassing

Financiële ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten die de Achterhoek versterken.

Het fonds stelt financiële middelen beschikbaar voor duurzame, niet commerciële projecten en activiteiten in de Achterhoek ter bevordering van:

 • Behoud streekidentiteit en streekeigenheid
 • Behoud, versterking en toename van de biodiversiteit
 • Behoud en herstel van cultuurhistorische waarden
 • Behoud en herstel van landschappelijke waarden
 • Bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan eerder genoemde doelstellingen
 • Bevorderen van de leefbaarheid

Doelgroep

De doelgroep is breed: Stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele personen, actief in de Achterhoek op het gebied van:

 • Natuur, landschap, water en milieu
 • Cultuurhistorie
 • Land en tuinbouw
 • Toerisme & recreatie
 • Leefbaarheid

Werkgebied

Het werkgebied van het Streekfonds Achterhoek omvat 11 gemeenten in de Achterhoek: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Het project hoeft niet per definitie in de Achterhoek plaats te vinden als er sprake is van een samenwerkingsverband met een organisatie die niet uit de Achterhoek komt. In deze situatie luidt de vereiste wel, dat de Achterhoek in het project evenredig vertegenwoordigd is.

Voorwaarden

 • Project moet gericht zijn op ontwikkeling, versterking en het behouden en beschermen van de gebiedskwaliteiten van de Achterhoek
 • Project moet innovatief zijn en duurzaam met aandacht voor ecologische, economische en sociaal maatschappelijke aspecten
 • Je aanvraag moet betrekking op één of meer van de volgende thema’s: natuur, water, milieu, landschap, cultuurhistorie, (multifunctionele) land- en tuinbouw, toerisme en recreatie of leefbaarheid
 • Aanvragen mogen niet in strijd zijn met de verschillende visies die door overheden voor het gebied zijn opgesteld
 • De bijdrage van het fonds zal, samen met bijdragen vanuit andere fondsen, nooit meer dan 100% van de kosten van het project bedragen
 • Projectleiding, overhead- en aanvraagkosten van een project mogen maximaal 10% van de totale kosten bedragen
 • Indien het project zelf geld genereert dient dit te worden aangegeven. Op basis daarvan kan de voorwaarde gesteld worden (een deel van) de toegezegde bijdrage binnen een vast te stellen tijd, terug te betalen aan het fonds

Restricties

 • Je project mag voor aanvang van je aanvraag niet al van start zijn gegaan

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlage).
Je moet je aanvraag uiterlijk twee maanden voordat het project van start gaat indienen.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het vervolgens per mail naar het fonds.
Op je aanvraag moet duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager staan.

Meesturen 

 • Uitgewerkt projectplan
 • Sluitende begroting van inkomsten en uitgaven, voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten
 • Overzicht van andere aangeschreven subsidieverstrekkers en financiers, samen met de eventueel al toegezegde bedragen
 • Vermelding van de eigen bijdrage (eventueel in natura)
 •  

Aandachtspunten bij beoordeling van je aanvraag

Het bestuur van het fonds zal je aanvraag o.a. op onderstaande punten checken.

 • Haalbaarheid van het project
 • Te verwachte resultaten
 • Duurzaamheid
 • Sluitende exploitatie
 • Innovatie
 • Publieksbereik van project
 • Vorm van presentatie en promotie
 • Eventuele samenwerking met andere organisaties
 • Mate waarin project spin-off creëert
 • Mate waarin het project aansluit bij een eventueel jaarthema

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand