Subsidie voor educatie, cultuur, wetenschap, levensbeschouwelijke activiteiten en medische doeleinden

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van educatie, cultuur, wetenschap, levensbeschouwelijke activiteiten en medische doeleinden.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten in de vorm van subsidies, donatie of anderszins op onderstaande gebieden.

 • Cultuur
 • Educatie
 • Wetenschap
 • Levensbeschouwing
 • Medisch

Werkgebied

Binnen en buitenland.

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet betrekking hebben op een of meerdere van bovenstaande toepassingen
 • Bij besteding van het uitgekeerde bedrag moet je je richten op het doel waarvoor de uitkering is verleend
 • De aanvrager moet een algemeen nut beogend karakter hebben

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Informatie over het doel, respectievelijk de doelstellingen van het project
 • Tijdsduur van het project
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten
 • Begroting
 • Financiële situatie van het project