Subsidie voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland voor getalenteerde afgestudeerde vrouwen

Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerde vrouwen voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, bij voorkeur op het terrein van de geneeskunde/bètawetenschappen.

Toepassing

Getalenteerde afgestudeerde vrouwen kunnen uit dit fonds een bijdrage krijgen voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland, bij voorkeur op het terrein van de geneeskunde/bètawetenschappen.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).