Subsidies

Subsidie voor eenmalige projecten in Amsterdam

Subsidie voor een goed initiatief in Amsterdam dat niet onder de al bestaande regelingen valt. Bewoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het financieel ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het behalen van de beleidsresultaten van de gemeente Amsterdam. In de begroting staat meer informatie (zie links).

Doelgroep

Zowel bewoners als rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente.

Werkgebied

De regeling is in Amsterdam van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt sluit aan bij een van de doelen van de beleidsterreinen uit de begroting
  • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt komen ten goede aan de stad of haar bewoners
  • De activiteiten staan open voor alle groeperingen. U maakt geen onderscheid naar:
    ras, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of burgerlijke staat. Deze voorwaarde geldt niet als u zich met de activiteit richt op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld jongeren.
  • Kijk eerst of er al een bestaande regeling is voor de activiteit waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Is er een bestaande regeling? Dan moet u via die regeling de subsidie aanvragen.

Lees voor meer informatie de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2023 (zie bijlagen). De doelen van de gemeente zijn verschillend per stadsdeel en vastgelegd in gebiedsplannen.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen

Je moet deze documenten meesturen bij uw aanvraag:

  • Een activiteitenplan, waarin u beschrijft welke doelstellingen en resultaten u nastreeft.
  • Een begroting voor de periode waarvoor u subsidie aanvraagt met daarin een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven.
  • Een jaarverslag, jaarrekening en de balans van uw organisatie van het voorgaande jaar. (alleen rechtspersonen)
  • Hebt u nog andere afspraken gemaakt met uw contactpersoon bij de gemeente over het insturen van documenten? Dan stuurt u deze documenten ook mee. (alleen rechtspersonen)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Onderwijs
Sport recreatie en evenementen
Zorg en welzijn
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden