Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Per jaar is er ca. € 50.000 subsidie beschikbaar. Iets minder dan de gaat naar projecten op het gebied van kunst en cultuur, het resterende budget gaat naar projecten op het gebied van o.a. leefbaarheid, geschiedenis en monumentenbehoud en jeugd. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen per e-mail.

Toepassing

Subsidie voor projecten in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur financieel te ondersteunen in de Zaanstreek.

Voorbeelden ondersteunde projecten
Onderstaand een overzicht van in het verleden gesubsidieerde projecten:

 • Vereniging De Zaansche Molen ten behoeve van digitalisering van haar collectie
 • Uitgeverij Oevers ten behoeve van de uitgave “De Zaanse Pophistorie”
 • Stichting Zaans Museum ten behoeve van de tentoonstelling over werk van de kunstenaar Herman Heijenbrock
 • Stichting Fronikboerderij ten behoeve van een stalrestauratie
 • Stichting Fluxus ten behoeve van muziektheaterproductie Ballroom Blitz
 • Stichting Stad aan de Zaan ten behoeve van project “Optimist on Tour”
 • Stichting Dierenzorg Zaanstreek ten behoeve van nieuwbouw
 • OBS De Dorpsakker in Assendelft ten behoeve van de herinrichting van het schoolplein
 • Stichting Bewonersinitiatief Koog ten behoeve van 4 en 5 mei-viering
 • Stichting Mama Vita ten behoeve van kinderen met autisme.

Werkgebied

In de praktijk beperkt het fonds zich tot financiële ondersteuning van goede doelen-instellingen in de Zaanstreek (gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan). De richtlijn biedt de mogelijkheid om ook doelen buiten de Zaanstreek te steunen: elders in Noord-Holland, de rest van Nederland en ook elders in de wereld. In het verleden is enkele malen invulling gegeven aan de mogelijkheid om goede doelen-instellingen buiten de Zaanstreek (ook buiten Nederland) te ondersteunen.

Door recente wijziging van de financiële omstandigheden van het fonds heeft het bestuur besloten van deze mogelijkheid vooralsnog geen gebruik meer te maken.

Voorwaarden

 • Aanvragende stichting of vereniging is gevestigd in Zaandam, Assendelft, Wormerveer, Krommenie, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Oostzaan, Wormer, West- of Oost- Knollendam of Westzaan
 • Geen structureel exploitatietekort en de aanvraag heeft geen betrekking op de normale exploitatie
 • Geen particulier, maar een vereniging of stichting met een sociaal-maatschappelijk doel
 • Je kunt aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om het project zelf te financieren
 • Je hebt de afgelopen 2 jaar geen subsidie van het P.M. Duyvisfonds gekregen
 • Je kunt per project maar éénmaal een aanvraag indienen.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 50.980 beschikbaar.
Dit bedrag kan als volgt nader worden gespecificeerd:

 • Kunst en cultuur: € 20.980
 • Leefbaarheid: € 11.500
 • Zaanse geschiedenis en monumentenbehoud: € 9.000
 • Jeugd: € 9.500

Aanvragen

Je kunt de subsidie uitsluitend per e-mail aanvragen samen met de onderstaande gegevens.

Meesturen

 • Duidelijke omschrijving van het project
 • Begroting en dekkingsplan van het project
 • Statuten van je stichting of vereniging
 • Recent uittreksel Handelsregister KvK (indien ingeschreven)
 • Opgave van organisaties/fondsen waarbij ook een aanvraag is ingediend
 • Laatste jaarverslag van je stichting of vereniging

Relevante links