Subsidie voor goede doelen en algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor goede doelen en algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar. Schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovengenoemde activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. 100.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.