Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk

Subsidies, Sponsoring
Subsidie voor goede doelen, stichtingen en verenigingen met een ANBI status of een CBF keurmerk.

Toepassing

Een internationaal farmaceutisch bedrijf verstrekt subsidies aan maatschappelijke organisaties met een ANBI of een CBF keurmerk.

Voorwaarden

 • De aanvrager heeft een ANBI status of een CBF keurmerk
 • Projecten moeten zijn onderbouwd met een goed uitgewerkt plan zodat duidelijk is waaraan en hoe de financiële ondersteuning wordt besteed. Achteraf moet altijd verantwoording afgelegd worden in de vorm van een verslag. (evt. achteraf evaluatie)

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
  • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
  • Omschrijving en doelstelling van het project (sponsorbedrag, startdatum)
  • Reden waarom Pfizer  een geschikte sponsor is voor dit project
  • Eventuele tegenprestatie
 • Gespecificeerde, sluitende, begroting.
  • Zijn er meerdere sponsoren die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar
 • Eventuele betalingsgegevens

Relevante links