Subsidie voor herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor behoud van het Nederlands erfgoed en herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten.

Toepassing

Herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten en behoud van het Nederlands erfgoed.

Voorwaarde

Het erfgoed moet toegankelijk zijn en opengesteld worden voor publiek.

Subsidies

Voorbeelden gesubsidieerde projecten

  • Restauratie van onroerende (gebouwde) openbare toegankelijk (rijks)monumenten die van bijzondere(kunst)cultuurhistorische waarde zijn
  • Restauratie van kleinere objecten als gevelstenen, dorpspompen, torenuurwerken, grafmonumenten, carillons e.d.
  • Verplaatsing en aanpassing van monumentale (kerk)orgels die regelmatig worden bespeeld
  • Restauraties van roerende monumenten die van groot belang zijn voor het culturele erfgoed en dat deel uitmaakt van de collectie Nederland. Kunstvoorwerpen, historische interieurs vallen ook hieronder
  • Aankopen van monumenten en kunstvoorwerpen
  • Restauratie van historische buitenplaatsen, herstel van tuinen en gebouwd erfgoed Historische Buitenplaatsen

Aanvragen

De voorwaarden en procedures van het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds zijn van toepassing.
Het beste kunt u eerst de Richtlijnenwijzer (bijlage) doornemen. Deze geeft u uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure bij het fonds. 

Relevante links