Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten actief op onderstaande gebieden.

Mens tot mens

 • Kinderen en jongeren
 • Kansarmen en mensen met een handicap
 • Emancipatie en ‘demancipatie’ 

Mens en werk

 • Arbeidsfilosofie
 • Vakmanschap

Mens en omgeving

 • Archeologie en geschiedenis
 • Monumenten
 • Beeldhouwkunst
 • Orgelmuziek 

Mens en natuur

 • Biologie
 • Landschappen

Voorwaarden

 • Je aanvraag dient betrekking te hebben tot bovenstaande gebieden
 • Bestaande en daarvoor in aanmerking komende instanties en fondsen eerst dienen te zijn benaderd

Restricties

 • Projecten met een uitgesproken politiek, commercieel of religieus karakter vallen buiten het ondersteuningsgebied, evenals projecten die buiten Nederland ontplooid worden
 • Het fonds verleent in principe geen exploitatiesubsidies en financiert geen tekorten in een exploitatie

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

 • Statuten
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Meest recente financiële gegevens

Relevante links