Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

Subsidies
Subsidie voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Bevorderen van het uitgeven van oorspronkelijk Friestalige fictie en non-fictie.
Er kan subsidie worden verstrekt voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal.

Doelgroep

Erkende uitgevers en organisaties die zich in hoofdzaak bezig houdt met de Friese taal of fungeert als streektaalorganisatie.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

 • Er wordt gebruik gemaakt van het modelcontract van de Groep Algemene Uitgevers en de Vereniging van Letterkundigen of van een contract dat op het modelcontract is gebaseerd
 • De boektitel is niet eerder in de vorm waarvoor subsidie wordt gevraagd uitgegeven.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een papieren uitgave, wordt slechts subsidie verstrekt indien de uitgave een minimumoplage heeft van:
  • 250 exemplaren voor verhalenbundels, fictie-, non-fictie-, kinder- en  jeugdboeken
  • 100 exemplaren voor gedichtenbundels
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een papieren uitgave in een streektaal, wordt slechts subsidie verstrekt indien de uitgave een minimumoplage heeft van:
  • 125 exemplaren voor verhalenbundels, fictie-, non-fictie-, kinder- en jeugdboeken
  • 50 exemplaren voor gedichtenbundels.
 • De aanvrager kan bij zijn aanvraag aantonen dat de rechten van de auteur op andere wijze goed zijn gewaarborgd

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • De hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten van het project
 • Het project naar oordeel van Gedeputeerde Staten in organisatorische, financiële of technische zin niet haalbaar is
 • De aanvrager reeds eerder voor een dergelijke activiteit subsidie heeft gekregen, maar de betreffende publicatie niet is gepubliceerd
 • De aanvrager voor een activiteit voor bovenstaande subsidiabele activiteiten in het lopende kalenderjaar reeds voor twaalf boektitels subsidie heeft verkregen

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie.

 • Publicatie van fictie en non-fictie voor jeugd en volwassenen in boekvorm, maximaal € 2.000
 • Publicatie van een auditief of digitaal boek, maximaal € 1.600
 • Publicatie van een gedichtenbundel, maximaal € 1.000
 • Publicatie van een novelle,  maximaal € 1.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Let op
De aanvraaglink op de website van de verstrekker is alleen beschikbaar tijdens de aanvraagperioden.