Subsidies
Fondsen

Subsidie voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten

Financiële ondersteuning voor personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren. Hierbij kan het o.a. gaan om algemene dagelijkse levensbehoeften, vervoersmiddelen, aanpassingen in de woning en schuldhulpverlening. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor sociale projecten gericht op o.a. gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, ex-gedetineerden, etc. Voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten is jaarlijks € 1.500.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
€ 1.500.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten. Daarnaast is jaarlijks een klein bedrag beschikbaar voor projecten in het buitenland.

Individuele hulpverlening
Individuele hulpverlening voor personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren.

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening:

 • Algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fiets met trapondersteuning, matras, etc.)
 • Vervoermiddelen voor gehandicapten
 • Aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.)
 • Specifiek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of WMO, WLZ, ZvW en Jeugdwet vergoed worden;
 • Schuldhulpverlening
 • Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstellingen

Sociale projecten
Het fonds is ook een charitatief fonds voor sociale projecten gericht op o.a. gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, ex-gedetineerden, etc.

Voorbeelden van projecten:

 • Voedselbanken
 • Opvangcentra voor zwerfjongeren
 • Ondersteuning van sportmogelijkheden voor jongeren
 • Hospices
 • Projecten t.b.v. sociale cohesie in een woonwijk
 • Projecten voor verslavingszorg
 • Projecten voor beschermde woongroepen

Werkgebied

Het fonds richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op o.a. de gemeenten waarmee het vanuit de het verleden een geschiedenis heeft.
Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Schoonhoven, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

Kaliningrad betreft de regio die inmiddels alweer 10 jaar geleden werd gekozen als buitenlandse regio
vanwege de historische relatie.

Voorwaarden

Individuele hulpverlening

 • Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie
 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag.
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt
 • Overzicht van aangeschreven fondsen
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden)
 • Giften worden in principe alleen verstrekt aan Nederlanders danwel personen met een geldige verblijfsvergunning
 • Bij overmaking van een gift wordt een verantwoording van het toegekende bedrag gevraagd

Sociale projecten

 • Een aanvraag voor een projectondersteuning moet gespecificeerde informatie bevatten over het project en het doel
 • Het fonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen indien het project bestemd is voor een doelgroep uit de zogenaamde doelgebieden
 • Duidelijke omschrijving van het project
 • Beschrijving van de initiatiefnemers
 • In welke gemeente het project wordt uitgevoerd
 • Tevens bijsluiten:
  • begroting, dekkingsplan, jaarrekening en jaarverslag
  • statuten
 • In principe verleent het fonds eenmalige bijdragen
 • Er worden geen bijdragen verstrekt in structurele kosten, zoals exploitatie- of salariskosten.

Zie ook de bijlagen voor de criteria.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 1.500.000 beschikbaar. 
Daarnaast is er jaarlijks een bedrag ad. € 50.000 gereserveerd voor projecten in het buitenland (Kalingrad).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Particulier
Onze aandacht gaat uit naar
Maatschappij en samenleving
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zuid-Holland Europa
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden