Subsidie voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning voor personen die  in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren. Hierbij kan het o.a. gaan om algemene dagelijkse levensbehoeften, vervoersmiddelen, aanpassingen in de woning en schuldhulpverlening. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor sociale projecten gericht op o.a. gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, ex-gedetineerden, etc. Voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten is jaarlijks € 1.500.000 subsidie beschikbaar. Interessant om te vermelden is dat er jaarlijks ook € 50.000 is gereserveerd voor projecten in het buitenland. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor individuele hulpverlening en voor sociale projecten. Daarnaast is jaarlijks een klein bedrag beschikbaar voor projecten in het buitenland.

Individuele hulpverlening
Individuele hulpverlening voor personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren.

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening:

 • Algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fiets met trapondersteuning, matras, etc.)
 • Vervoermiddelen voor gehandicapten
 • Aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.)
 • Specifiek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of WMO, WLZ, ZvW en Jeugdwet vergoed worden;
 • Schuldhulpverlening
 • Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstellingen

Sociale projecten
Het fonds is ook een charitatief fonds voor sociale projecten gericht op o.a. gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, ex-gedetineerden, etc.

Voorbeelden van projecten:

 • Voedselbanken
 • Opvangcentra voor zwerfjongeren
 • Ondersteuning van sportmogelijkheden voor jongeren
 • Hospices
 • Projecten t.b.v. sociale cohesie in een woonwijk
 • Projecten voor verslavingszorg
 • Projecten voor beschermde woongroepen

Individuele hulpverlening

 • Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie
 • Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling uit Nederland met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg
 • Sociale rapportage/hulpvraag moet geschreven worden op het officiële briefpapier van de organisatie
 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag.
 • Het aanvraagformulier van de RDO dient volledig ingevuld en door alle partijen ondertekend te worden
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt
 • Overzicht van aangeschreven fondsen
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden)
 • Giften worden in principe alleen verstrekt aan Nederlanders danwel personen met een geldige verblijfsvergunning
 • Bij overmaking van een gift wordt een verantwoording van het toegekende bedrag gevraagd

Sociale projecten

 • Een aanvraag voor een projectondersteuning moet gespecificeerde informatie bevatten over het project en het doel
 • Het fonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen indien het project bestemd is voor een doelgroep uit de zogenaamde doelgebieden
 • Duidelijke omschrijving van het project
 • Beschrijving van de initiatiefnemers
 • In welke gemeente het project wordt uitgevoerd
 • Tevens bijsluiten:
  • Begroting, dekkingsplan, jaarrekening en jaarverslag
  • Statuten
 • In principe verleent het fonds eenmalige bijdragen
 • Er worden geen bijdragen verstrekt in structurele kosten, zoals exploitatie- of salariskosten

Zie ook de bijlagen voor de criteria.

Werkgebied

Het fonds richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op o.a. de gemeenten waarmee het vanuit de het verleden een geschiedenis heeft.
Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Schoonhoven, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 1.500.000 beschikbaar. 
Daarnaast is er jaarlijks een bedrag ad. € 50.000 gereserveerd voor projecten in het buitenland.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand