Subsidie voor instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van de instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland.

Regio

Nederland, bij voorkeur in Gelderland. 

Fonds op Naam 

Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.
Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
  • IBAN rekeningnummer
  • Motivatiebrief
  • Kopie statuten jaarverslag en meest recente jaarrekening
  • Projectplan/concept
  • Projectbegroting en dekkingsplan  
  • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
  • Publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. 
  • Restauraties hebben een extra calculatieformulier met twee tabbladen, een voor Rijksmonumenten en een voor roerende monumenten.
  • Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden