Subsidie voor instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van kinderen

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.

Toepassing

Het fonds richt zich vooral op projecten voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben die niet of onvoldoende door de directe leefomgeving, (particuliere) instellingen of de overheid kan worden geboden. 

Kerngebieden zijn jeugdgezondheidszorg, sociale zorg voor de jeugd en cultuur en educatie voor de jeugd.