Subsidie voor instellingen die zich richten op zorg en welzijn, maatschappelijke projecten, hulpbehoevenden en financiële noden

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van instellingen en projecten actief op o.a. maatschappelijk gebied, zorg en welzijn, armoede en financiële noden. Per jaar wordt er ongeveer € 45.000 euro gesubsidieerd. De aanvraag kun je per mail of schriftelijk indienen.

Toepassing

Het Cellenbroederenhuis biedt financiële ondersteuning aan instellingen met rechtspersoonlijkheid die werkzaam zijn ten behoeve van in Nijmegen of nabije omgeving wonende of tijdelijk verblijvende personen die door ziekte of gebrek, ouderdom of maatschappelijke oorzaken hulpbehoevend zijn. Ook individuen kunnen financieel ondersteund worden mits zij in Nijmegen of nabije omgeving wonen of verblijven en de aanvraag hiertoe wordt gedaan door een instelling met rechtspersoonlijkheid of professionele hulpverlener.

Doelgroep

Instellingen die werkzaam zijn in Nijmegen of in de nabije omgeving.  

Voorwaarden

 • Behoort de doelgroep of het individu waarvoor financiële ondersteuning gevraagd wordt tot (een van) de doelgroep(-en) van Het Cellenbroederenhuis?
 • Is, in geval van een aanvraag door een instelling, sprake van een vernieuwend initiatief of nieuw sociaal ondernemerschap?
 • Is, in geval van een aanvraag voor een individu, sprake van een gewenst doel dat zonder een donatie van Het Cellenbroederenhuis naar alle waarschijnlijkheid niet bereikt kan worden?
 • Zijn voor financiering van het initiatief, het ondernemerschap of de aanvraag voor een individu geen voorliggende financieringsbronnen beschikbaar?
 • Is er voldoende vertrouwen bij het college dat de te verstrekken donatie kwalitatief goed en overeenkomstig de aanvraag zal worden besteed?

Restricties

Aanvragen van individuele personen worden niet in behandeling genomen. 

Subsidie

Per jaar is er zo'n €45.000 euro beschikbaar voor subsidies. 

Aanvragen

Schriftelijk of per mail.

Meesturen:

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Begroting 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand