Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van watersportrecreatie, infrastructuur te water en de communicatie en regelgeving op het gebied van watersportrecreatie

Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten
Subsidie voor projecten gericht op bevordering van de watersportrecreatie. Het kan hierbij gaan om projecten gericht op watersportrecreatie, projecten op het gebied van watersport voor mensen met een beperking, of bijvoorbeeld projecten ter verbetering van de infrastructuur van water.

Toepassing

Verstrekken van subsidie voor onderstaande doelgroepen en projecten.

  • Instellingen die activiteiten ontwikkelen op het gebied van watersportrecreatie
  • Instellingen die watersportrecreatie voor mensen met een beperking bevorderen
  • Ten behoeve van projecten ter verbetering van de infrastructuur te water
  • Instellingen die de communicatie en regelgeving op het gebied van watersportrecreatie tussen consumenten, bedrijfsleven en overheid bevorderen

Financieringswijze

De uitkeringen die door het fonds worden gedaan, kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. 

Ook kunnen er leningen worden verstrekt om door een moeilijke economische periode heen te komen, maar dan moeten er wel zekerheden worden verstrekt.

Aanvragen

Schriftelijk.