Subsidie voor instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven

Subsidies,
Beurzen,
Sponsoring
Financiële ondersteuning van projecten van instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven. De subsidie kan schriftelijk worden aangevraagd. Subsidie voor wetenschappelijke initiatieven kan alleen online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor instellingen en samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren in de medische sector, waaronder wetenschappelijke initiatieven, met uitzondering van proefschriften.

Er zijn verschillende vormen van medisch wetenschappelijke sponsoring mogelijk, waaronder:

 • Investigator Sponsored Research
 • Independent Medical Education
 • Quality Improvement

De verstrekker heeft ook een internationale website met informatie over de subsidies die ze verstrekken voor wetenschappelijke initiatieven (zie links).

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden

 • De verstrekker is bij voorkeur niet de enige sponsor
 • Projecten moeten zijn onderbouwd met een goed uitgewerkt plan zodat duidelijk is waaraan en hoe de financiële ondersteuning wordt besteed. Achteraf moet altijd verantwoording afgelegd worden in de vorm van een verslag. (evt. achteraf evaluatie)
 • Voor sponsoring van proefschriften/ symposia/ congressen en overige projecten geldt dat deze gelieerd moeten zijn aan de medische wetenschap en gericht op indicatiegebieden waarin de verstrekker expertise heeft.​​​​​​
 • Alleen sponsoring van instellingen en samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, muv proefschriften.​​​​​​
 • Sponsoraanvragen dienen minimaal 6 weken voor aanvang van het project ingediend worden

Restricties

Projecten die weinig of geen kans maken op een financiële bijdrage:

 • Projecten waarvoor een hoofdsponsorschap wordt gezocht. Sportprojecten, tenzij gelieerd aan een goed doel op het gebied van gezondheidszorg.
 • Projecten waarvoor reguliere financiering beschikbaar is
 • Feesten en sociale activiteiten in het algemeen, waaronder ook bijeenkomsten van studentenverenigingen
 • Het financieel ondersteunen door een farmaceutisch bedrijf van studiereizen [zoals stage, fellowship of uitwisselingsproject], of projecten met beperkt wetenschappelijk gehalte is bij wet verboden
 • Projecten die op geen enkele wijze te koppelen zijn aan het werkveld van de verstrekker
 • Sponsoraanvraag bestemd voor, in juridische termen, natuurlijke personen, met uitzondering van promovendi in het geval van sponsoring van een proefschrift

Aanvragen

Schriftelijk (zie onder).

Aanvragen voor wetenschappelijke initiatieven kan alleen online (zie links).

Meesturen

 • Aanvraagbrief, op “papier” van de instelling, met de onderstaande inhoud
  • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
  • Omschrijving en doelstelling van het project (sponsorbedrag, startdatum)
  • Reden waarom Pfizer  een geschikte sponsor is voor dit project
  • Eventuele tegenprestatie
 • Gespecificeerde, sluitende, begroting
 • Zijn er meerdere sponsoren die worden aangeschreven? Zo ja, deze opnemen in de begroting
 • Uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar
 • Eventuele betalingsgegevens

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand