Subsidie voor Japanse schone en toegepaste kunsten

Fondsen, Beurzen
Fonds opgericht met als doel de studie van de Japanse beeldende en toegepaste kunsten te bevorderen en toegankelijk te maken, onder andere door het verlenen van financiële steun aan jonge wetenschappers. Het laatste boekjaar is er voor € 2.000 aan subsidie verstrekt.

Toepassing

Het fonds heeft tot doel de studie van de Japanse schone en toegepaste kunsten en de publicatie van onderzoeksresultaten te bevorderen door het verlenen van financiële steun aan jonge wetenschappers.

Zo verstrekt het fonds subsidie voor de publicatie en/of het verkrijgen van publicatievergunningen voor beelden. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan jonge onderzoekers als bijdrage in de reiskosten in verband met onderzoeksprojecten.

Werkgebied

Internationaal.

Voorwaarden 

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Het laatste boekjaar is er voor € 2.000 aan subsidie verstrekt.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds,

Meesturen

  • Korte beschrijving van het project
  • Onderzoeksmethode
  • Tijdlijn en een verantwoording van het gevraagde bedrag

Relevante links