Subsidie voor jonge kunstenaars

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars om hun werk in positieve zin verder te verbeteren. Het fonds richt zich met name op jonge beeldende kunstenaar, maar in principe kunnen ook jonge kunstenaars die actief zijn binnen andere kunstvormen een beurs aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning via een toelage (geldbedrag) voor jonge kunstenaars om hun werk verder te kunnen verbeteren.

Doelgroep

Hoewel het fonds zich vooral richtte op de beeldende kunst kan elke kunstvorm in principe met een toelage worden gesteund.

Voorwaarden

  • Niet ouder dan dertig jaar
  • Goede motivatie
  • Beschikking over een portfolio met reeds tot stand gebrachte werken en/of verrichtingen en/of publicaties.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links onder), of via de post.

Tip
Het is aan te raden die melding te ondersteunen door een goede motivatie en door gegevens omtrent opleiding en reeds tot stand gebrachte werken en/of verrichtingen en/of publicaties.