Subsidie voor jonge kunstenaars

Fondsen, Beurzen

Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars om hun werk in positieve zin verder te verbeteren. Het fonds richt zich met name op jonge beeldende kunstenaar, maar in principe kunnen ook jonge kunstenaars die actief zijn binnen andere kunstvormen een beurs aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning via een toelage (geldbedrag) voor jonge kunstenaars om hun werk verder te kunnen verbeteren.

Doelgroep

Hoewel het fonds zich vooral richtte op de beeldende kunst kan elke kunstvorm in principe met een toelage worden gesteund.