Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

Toepassing

het uitoefenen van weldadigheid, in hoofdzaak door het geven van bijdragen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links