Subsidie voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning gericht op kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Maatschappelijke organisaties die zich direct inzetten voor kinderen en jongeren in probleemsituaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. Particulieren kunnen niet rechtstreeks een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan door maatschappelijke organisaties online worden aangevraag.

Toepassing

Subsidie voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Dit doet het fonds door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Zodat de negatieve gevolgen van armoede verlicht worden, deze kinderen er gewoon bij kunnen horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst.

Doelgroep

Subsidie voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede.
Aanvragen worden ingediend door een medewerker van een hulpverlenende organisatie die zich direct inzet voor bovengenoemde kinderen en jongeren in armoede. Het is daarbij belangrijk dat deze aanvragende organisatie zicht heeft op de sociale en financiële situatie van het gezin.

Voorwaarden

Organisaties die namens deze kinderen en jongeren een aanvraag kunnen doen:

  • Als je werkzaam bent bij een ANBI-gecertificeerde organisatie
  • Onderwijsinstellingen
  • Gemeentelijk (wijk)teams
  • Stichting Leergeld
  • Als professionele bewindvoerder of als budget(inkomens)beheerder, aangesloten bij de BPBI of NVVK
  • Ben je ergens anders werkzaam en professioneel betrokken bij de doelgroep? Je mag je altijd aanmelden. Het fonds bekijkt je verzoek altijd.

De volgende organisaties komen niet in aanmerking voor het aanleveren van intermediairs:

  • Particuliere initiatieven
  • Buurtverenigingen en wijkcentra
  • Organisaties die zelf financiële baat hebben bij een gehonoreerde aanvraag, zoals sportclubs, muziekverenigingen, etc. en ZZP’ers

Werkgebied

Nederland.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).