Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw of biologische gewasbescherming. Het afgelopen jaar is er 377.880,20 euro subsidie verstrekt. De verstrekt subsidie kan in sommige gevallen meer dan 10.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds doormailen.

Toepassing

Kleinschalige boeren
Het fonds biedt kennis van duurzame landbouw en draagt ​​bij aan onderwijs- en trainingsprogramma's voor boeren die geen of beperkte toegang hebben tot vaardigheden en kennis van duurzame en rendabele landbouwmethoden.
Daarnaast draagt het fonds ​​bij aan projecten die duurzame landbouwinput beschikbaar en toegankelijk maken in gebieden waar dat (nog) niet vanzelfsprekend is.

Innovatie en educatie
Het fonds wil innovatie en educatie stimuleren door mensen met goede ideeën te faciliteren en kennisuitwisseling te stimuleren.
Het fonds ondersteunt innovatie eb educatie in duurzame landbouw of biologische gewasbescherming.

Het is belangrijk dat je als aanvrager persoonlijk betrokken bent bij het project, en dat je project zich richt op één of meer van de volgende onderwerpen:

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Voeding
 • Economische ontwikkeling

Werkgebied

Het werkgebied van het verstrekkende fonds is breed te noemen.

Regio's
Het fonds is o.a. actief in onderstaande regio's:

 • Afrika
 • Azië
 • Zuid-Amerika
 • Europa

Landen
In het verleden zijn o.a. subsidiesverstrekt voor organisaties en projecten die actief zijn of waren in onderstaande landen:

 • Ecuador 
 • Ethiopië 
 • Gambia 
 • Indonesië 
 • Kenia 
 • Nederland
 • Oeganda 
 • Peru 
 • Slowakije 
 • Syrië 

Voorwaarden

 • Je project richt zich op een van de onderstaande focusgebieden:
  • Het project komt ten goede aan een of meer kleine boeren, OF
  • Het project ondersteunt innovatie of educatie in duurzame landbouw of biologische gewasbescherming
 • Het project omvat één of meer van de volgende onderwerpen:
  • Onderwijs
  • Gezondheid
  • Voeding
  • Economische ontwikkeling
 • Je ben persoonlijk betrokken of geïnteresseerd in dit project

Subsidie

Het afgelopen boekjaar is er voor € 377.880,20 euro aan subsidie verstrekt.
De verstrekte subsidie kan meer dan 10.000 euro bedragen.

Aanvragen

Let op
De huidige Covid-19 crisis raakt iedereen. Ook de financiële mogelijkheden van Koppert Biological Systems, het bedrijf dat Koppert Foundation voorziet van middelen ter ondersteuning van projecten. De Project Board van Koppert Foundation heeft derhalve een pauze ingesteld voor het behandelen van nieuwe aanvragen. De situatie wordt binnenkort opnieuw tegen het licht gehouden.

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het formulier invullen en het vervolgens naar het fonds doormailen, of het per post versturen.