Subsidie voor kunst, cultuur en muziek, jongeren, gezondheidszorg en ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst, cultuur en muziek, ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding van jongeren, gezondheidszorg en projecten in ontwikkelingslanden.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, actief op onderstaande gebieden.

 • Muziek, kunst en cultuur
 • Ontwikkelingsmogelijkheden en opleiding van jongeren
 • Ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • Stimuleren en initiëren van projecten op het gebied van projecten in minder ontwikkelde landen

Werkgebied

Primair richt het fonds zich op Nederland, in het bijzonder Zuid-Holland.
Conform de doelstelling kunnen ook projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederlanders of Nederlandse instanties betrokken zijn, ondersteund worden.

Voorwaarden

 • De aanvragen moet betrekking hebben op bovenstaande activiteiten
 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn
 • Aanvrager moet gevestigd zijn in Nederland, in uitzonderingsgevallen kan het fonds ook projectaanvragen buiten Nederland honoreren

Restricties

 • Geen aanvragen van individuele personen

Aanvragen

Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk te worden ingediend

Meesturen

 • Duidelijke motivering en financiële onderbouwing
 • Projectplan waarin de uit te voeren activiteiten worden omschreven
 • Kopie van de oprichtingsakte bij een rechtspersoon, alsmede van een recent financieel jaarverslag en een overzicht van de bestuurssamenstelling
 • Vermelding van eventuele andere overheden en fondsen die het project financieren
 • Lijst van overheden en fondsen waar je ook nog een aanvraag hebt ingediend