Subsidie voor kunst en cultuur die van belang zijn voor gemeenten

Subsidies, Fondsen, Prijzen
Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Het fonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het fonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Voorwaarden

REGIONALE ZICHTBAARHEID EN BETROKKENHEID

  • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (voor podiumkunsten: veel voorstellingen of een tournee).
  • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals, of in samenwerking met (externe) inhoudelijke professionals
  • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

KWALITEIT

  • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.

ONDERSCHEIDEND/VERNIEUWEND KARAKTER

  • Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben. Bij erfgoedprojecten: hoe wordt het verhaal overgebracht op de bezoekers; wat is de visie?

​Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Let op
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier alleen doormailen naar het fonds.

Relevante links