Subsidie voor kunstenaars, culturele instellingen en wetenschap

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor professionele individuele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of een nieuwe richting op willen gaan en voor culturele instellingen op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap. Het fonds kent jaarlijks bedragen toe tussen € 1.000 – € 5.000 euro aan individuele kunstenaars en (culturele) algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Belangrijk is dat het commercieel belang niet overheerst en dat het project niet te lokaal of alleen op de directe omgeving is gericht. Per jaar is er ca. € 256.995 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor individuele kunstenaars, culturele instellingen, musea en wetenschap.

Individuele kunstenaars
Het fonds ondersteunt de ontwikkeling van uitzonderlijk talentvolle kunstenaars veelal wonend en of werkend in Nederland en wil graag een opstapje bieden voor talent. Men kan hierbij denken aan een stipendium ter bevordering van een masteropleiding, een artist-in-residency, een bijzondere kunstpublicatie of het (mede) mogelijk maken van een soloproject dat de kunstenaar verder brengt in zijn/haar professionele loopbaan. Van de aanvrager wordt een eigen financiële bijdrage verwacht.

Culturele instellingen en musea
Het fonds ondersteunt artistieke, culturele, levensbeschouwelijke, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Het fonds gaat ook langere relaties aan met culturele instellingen voor grotere projecten. Hierbij neemt het Niemeijer Fonds zelf het initiatief.

Werkgebied

Met name Nederland.

Voorwaarden

 • Zie boven
 • Alleen professionele activiteiten worden ondersteund, zodat amateurs en kinderen buiten het toekenningsbeleid vallen
 • Projecten dienen een mate van experiment te hebben om in aanmerking te komen voor een toekenning

Restricties

 • Festivals en groepstentoonstellingen worden niet ondersteund
 • Projecten waar het commercieel belang overheerst komen niet in aanmerking
 • Reguliere of beroepsopleidingen worden niet ondersteund
 • Is een project te lokaal en/of enkel op de directe omgeving gericht, is het niet van overstijgend belang, dan komt het niet in aanmerking voor toekenning binnen het Niemeijer Fonds

Subsidie

Per jaar is er ca. € 256.995 subsidie beschikbaar.

Het fonds kent jaarlijks bedragen toe tussen € 1.000 – € 5.000 euro aan individuele kunstenaars en (culturele) algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). 

Aanvragen

Per e-mail.

Aanvragen van kunstenaars
De aanvraag dient per e-mail in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam project/kunstenaar] en [gevraagde bedrag]”

Houd hierbij in de aanvraag de volgende volgorde aan:

 • Naam kunstenaar met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatie achter de studie dan wel activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
 • Beschrijving van de activiteit
 • Curriculum Vitae
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties
 • Indien van toepassing: Bewijs van inschrijving instelling

Aanvragen van culturele instellingen
De aanvraag dient per e-mail in 1 enkele pdf van maximaal 10MB te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijerfonds.nl met als onderwerp:

“Aanvraag: [naam instelling] en [gevraagde bedrag]”

Houd hierbij in de aanvraag de volgende volgorde aan:

 • Naam instelling en project met daarbij het gevraagde bedrag
 • Motivatiebrief
 • Beschrijving van de activiteit
 • Begroting inkomsten en uitgaven met vermelding van eventuele andere honoreringen of aanvragen
 • Uittreksel K.v.K.
 • Statuten
 • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
 • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is
 • Indien van toepassing: Getekende aanbevelingsbrieven
 • Indien van toepassing: Perspublicaties

Let op
Het bestuur van het fonds beslist op vier vergadermomenten in het jaar over de aanvragen. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. Om opeenhoping van complete aanvragen te voorkomen geeft het fonds geen informatie over het vergaderrooster van het fonds. Daarom adviseren ze de aanvraag tenminste drie maanden voor aanvang van het project in te dienen. Is een project reeds begonnen, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand